Vannkopper

Video: Vannkopper
Videoen viser en gutt med vannkopper. Vi ser de typiske vannkoppene i ulike faser spredt rundt på kroppen hans, noe som er typisk for denne barnesykdommen.

Hva er...

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en vanlig sykdom i barnealderen og gir feber og utslett bestående av væskefylte små blærer eller vesikler.

Vannkopper er svært smittsom, og det er vanlig at flere i samme husstand smitter hverandre.

Jo mindre barnet er, jo mindre affisert er som regel barnet av sykdommen.

Nyfødte barn og spedbarn er oftest beskyttet mot vannkopper av antistoffer som de har fått fra moren.

Se video av gutt med vannkopper.

Hva er årsaken til vannkopper?

Vannkopper forårsakes av et virus som kalles varicella-zoster virus.

Inkubasjonstiden fra smitte til sykdom bryter ut er 2 til 3 uker.

Viruset som gir vannkopper, kan også føre til sykdommen Herpes zoster eller Helvetesild.

Sistnevnte sykdom er sjelden hos barn.

Symptomer

Symptomer og funn ved vannkopper

Vannkopper starter med noe feber og influensaliknende symptomer, deretter kommer et rødflekket utslett i ansikt og på kroppen.

Utslettet utvikler seg etter hvert til små væskefylte blærer.

Det går ofte hull på blærene som tørker inn, blir skorpebelagte, for deretter å forsvinne.

Utslettet er svært kløende, og det er fare for infeksjon med bakterier i utslettet dersom barnet klør.

Infeksjon med bakterier kan føre til sårdannelse og arr.

Det dannes nytt utslett i noen dager, deretter går det ca 1 uke før alt utslettet har tørket inn, og barnet ikke lenger representerer noen smittefare.

Av og til kan barnet få smertefulle sår på slimhinnen i munnen og i underlivet.

Se video av gutt med vannkopper.

vannkopper

Komplikasjoner ved vannkopper

I sjeldne tilfeller kan barnet utvikle tegn på hjernehinne-betennelse med hodepine, sløvhet, brekninger og nakkestivhet.

Lege må da kontaktes. Du bør også kontakte lege dersom det er tegn til infeksjon i utslettet.

Dette arter seg som smerte og ømhet, økt rødme og hevelse eventuelt renning av puss.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre for barnet når det har vannkopper?

  • En sårinfeksjon med bakterier må behandles med antibiotika.

  • Gi smertestillende medisin og eventuelt noe kløestillende lotion til barnet.

  • Kalde omslag kan også lindre kløe.

  • Klipp fingerneglene på barnet korte for å forebygge kloring og derav sårinfeksjon.

  • Hold barnet unna andre inntil alt utslettet er tørket 

Forebygging

Forebygging av vannkopper

Vaksine mot vannkopper finnes, men inngår ikke i det vaksinasjonsprogrammet som tilbys alle barn i Norge.

Barn som av en eller annen grunn har nedsatt immunforsvar, for eksempel på grunn av cellegiftbehandling, kan beskyttes mot sykdommen ved tilførsel av immunglobulin, dvs. antistoffer mot viruset.

I tillegg skal disse barna behandles med antivirus-medisiner dersom de får vannkopper.