Vondt i hodet

Video: Vondt i hodet

Hva er...

Generelt om hodepine hos barn

Barn er ofte plaget av vondt i hodet. Av og til kan man finne en åpenbar forklaring på hodepinen, som f.eks. feber og forkjølelse, sår hals og bihulebetennelse, eller normaltilstander som for lite søvn eller at barnet rett og slett er trøtt og sliten.

Manglende matinntak kan føre til lavt blodsukker, som igjen kan gi hodepine. Likeledes kan synsfeil føre til pannehodepine.

De minste barna har sjelden hodepine. Det kan være vanskelig å skjønne når små barn har hodepine, fordi de ikke har utviklet språk til å kunne fortelle om sin smerte.

Ved hodepine vil barna ofte virke utilpasse, skrikete, og noen ganger bleke og kvalme. Av og til vil barnet ta seg til hodet.

Hodepine er vanligst hos barn i skolealder.

Det er to typer hodepine som er vanlig i denne aldersgruppen: Spenningshodepine og migrene

Er hodepine hos barn farlig?

Hodepine er sjelden uttrykk for noen farlig tilstand hos barnet ditt.

Dersom barnet ditt samtidig har feber og nedsatt almenntilstand, må du imidlertid være på vakt.

Barnet kan da ha hjernehinnebetennelse og bør vurderes av lege.

Enkelte sjeldne, men alvorlige tilstander kan også gi hodepine hos barn.

Hodepinen skyldes da økt trykk i hjernen, og årsaken kan være en tumor eller hjerneblødning.

Vanligvis har barnet da andre symptomer fra nervesystemet som personlighetsforandringer, balansevansker, lammelser etc.

 

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved hodepine hos barn?

Hjemmetiltak

Behandling/Hva kan du gjøre for barnet når det har vondt i hodet?

For å kunne iverksette de rette tiltakene for barnet ditt må du først og fremst prøve å finne årsaken til at barnet har hodepine:

 1. Ved spenningshodepine, som kan utløses av stress og mas for barnet, er det viktig å få barnet til å slappe av. Prøv å finne ut av hva som kan plage barnet. 

 2.  Gal sittestilling, dårlig holdning eller skjev belastning ved bæring av skoleveske kan gi ømme muskler i nakken og skuldrene. Dette kan gi barnet spenningshodepine. Massasje av de ømme musklene kan da ofte ha god smertestillende virkning. 

 3.  Gi barnet mat eller drikke dersom det er sultent og ikke har tatt til seg næring på mer enn 4 timer. Hodepinen kan da skyldes lavt blodsukker. Denne type hodepine kan forebygges ved å oppfordre barnet til regelmessig måltider, særlig frokost er viktig som startmåltid før skoledagen begynner. 

 4.  Lær barnet å ta pauser i forbindelse med aktiviteter som krever vedvarende konsentrasjon. Dette forebygger hodepine. 

 5.  Pannehodepine kan skyldes nedsatt syn. Dersom barnet ditt stadig klager over pannehodepine, bør synet sjekkes hos øyelege. Pannehodepine kan også være forårsaket av bihulebetennelse. Ofte vil barnet da i tillegg ha forkjølelsessymptomer med tett og rennende nese. 

 6.  Mål temperaturen på et barn med nyoppstått hodepine. Dersom barnet har feber, se etter andre infeksjonstegn som snue, hoste, svelgvondt eller utslett. Febernedsettende medisin vil ofte ha god effekt på hodepinen. 

 7.  Barn med migrene bør ha mulighet til å legge seg i et mørkt og stille rom. Dette gjelder uansett om de er hjemme, i barnehagen eller på skolen. Dette er viktig for å lindre barnets plager. For noen barn vil en våt klut på barnets panne virke smertelindrende. 

 8.  Regelmessige måltider og tilstrekkelig søvn virker forebyggende mot migrene. 

 9.  Både migrene og spenningshodepine kan behandles med smertestillende medisiner. Medisinen bør tas tidlig i forløpet og i tilstrekkelige doser. Forsøk med Acetaminophen eller Ibuprofen. Dersom barnet kaster opp, må du gi medisinen som stikkpille. Acetylsalicylsyre-preparater som for eksempel Globoid og Dispril bør ikke gis til barn. Dersom barnet ikke blir bedre av medisin, bør du kontakte lege. Det finnes ulike typer migrene-medisiner som da kan være et alternativ. Enkelte større barn og ungdommer med migrene vil kunne ha nytte av akupunktur.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved hodepine hos barn?

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved hodepine hos barn

Kontakt lege umiddelbart dersom:

 • Barnets hodepine kommer brått og er svært smertefull. 

 • Hodepinen er ledsaget av nevrologiske utfall som ustøhet, uklar tale eller synsforstyrrelser. 

 • Samtidig hodepine og høy feber. 

 • Hodepinen er ledsaget av nakkestivhet eller oppkast. 

 • Hodepinen er ledsaget av nedsatt bevissthet.

Bestill time hos lege hvis:

 • Barnet ditt har hodepine om morgenen, eventuelt våkner om natten med hodepine.

 • Barnet har hodepine som har vart i ett døgn, uten effekt av smertestillende medisin. 

 • Barnet ditt stadig klager over hodepine og har gjentatte anfall med kraftig hodepine. Dette er særlig viktig hvis smerten går utover barnets trivsel, livskvalitet, skolegang og naturlige aktivitet ellers. Sammen med legen må en da forsøke å finne ut om hodepinen skyldes spenningshodepine, migrene, nedsatt syn eller andre forhold. 

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved hodepine hos barn?