Vondt i pungen

Video: Vondt i pungen

Hva er...

Ta kontakt med lege

Årsaker til vondt i pungen hos barn

Gutter kan få akutte smerter i pungen.

De tre vanligste årsakene er:

  • Akutt testistorsjon

  • Inneklemt brokk 

  • Betennelse i testikkel eller bitestikkel 

Ved akutt testistorsjon og inneklemt brokk vil akutt operasjon ofte bli nødvendig. Ved tegn på betennelse vil det være aktuelt med antibiotika-behandling.

Symptomer

Symptomer ved vondt i pungen

Ved akutt testistorsjon vrir testikkelen seg rundt sitt feste.

Dette er en farlig situasjon da blodforsyningen til testikkelen kan bli affisert. Dette kan gi skade av testikkelen.

Symptomene er akutte smerter, hevelse og rødme i pungen, oftest hos gutter mellom 7 og 14 år. Noen av guttene kan ha kvalme, oppkast og magesmerter i tillegg. Operasjon innen 6 timer er helt nødvendig for at ikke testikkelen skal bli varig ødelagt.

Et lyskebrokk vil ses som en uøm, myk hevelse enten i lysken eller helt ned i pungen hos gutter.

Lyskebrokket, som er vanligst hos gutter under ett år, kan være ensidig eller på begge sider.

Et lyskebrokk kan ha forskjellig størrelse og konsistens. Ofte kan det inneholde tarm. Brokket er vanligvis relativt bløtt og uømt. Dersom brokket blir hardere, huden blir mer rød og irritert, får varmeøkning, og barnet samtidig virker smertepåvirket, kan det dreie seg om et såkalt inneklemt eller inkarserert brokk. Dette er en alvorlig tilstand da blodsirkulasjonen til innholdet i brokket ofte er avklemt. Snarlig operasjon kan bli nødvendig for at ikke brokkinnholdet skal bli varig skadet.

Ved betennelse i testikkelen eller bitestikkelen dreier det seg om en infeksjon. Betennelse i bitestikkel ses sjelden før pubertetsalder og fører til hevelse i pungen og puss i urinen. Dette skyldes bakterier og skal behandles med antibiotika. Betennelse i testikkelen er vanligere hos barn, og en relativt vanlig årsak tidligere var kusma. Etter at vaksinasjonsprogrammet nå inneholder vaksine mot kusma, er testikkelbetennelse blitt mye sjeldnere hos barn.

Ved testikkelbetennelse er det i tillegg til hevelse og smerter i pungen, ofte også nedsatt almenntilstand med slapphet, feber og kvalme. Testikkelbetennelse ved kusma er ensidig i 70 % av tilfellene, hos resten starter betennelsen i én testikkel, men involverer også den andre testikkelen i løpet av 1 til 9 dager.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved vodnt i pungen

Kontakt lege umiddelbart dersom:

  • Barnet ditt får akutte smerter lokalisert til pungen, og du samtidig ser at pungen er rød og hoven.

  • Barnet har et kjent brokk som plutselig blir svært ømt, rødt og hardt å ta på.

Bestill time hos legen dersom:

  • Barnet ditt får akutte smerter lokalisert til pungen, og du samtidig ser at pungen er rød og hoven.

  • Barnet stadig klager over smerter i pungen.

  • Barnet har en uøm oppfylning i lysken eller i pungen.

  • Barnet klager over smerter ved vannlating.