Vondt i øret

Video: Vondt i øret
Vi ser et barn som er hos legen fordi det har hatt feber, nedsatt almentilstand og klaget på vondt i ørene. Legen ser på trommehinnene til barnet og ser at de er betente, noe som tyder på infeksjon i mellomøret. På slutten av filmen ser vi en animasjon som illustrerer hvorfor barn er mer utsatt for å få mellomørebetennelse enn voksne.

Hva er...

Hva er øreverk hos barn?

Ved øreverk har barnet vondt i ett eller begge ørene. Mindre barn med vondt i øret vil ofte ikke kunne gi uttrykk for hvor smerten sitter.

Når disse barna har øreverk, vil de kunne ha plutselige skriketokter, virke smerte-påvirkete eller irritable, ofte i forløpet av en forkjølelsessykdom.

Øreverk er ofte, men ikke alltid, kombinert med feber. 

Årsaker til øreverk hos barn

Den vanligste årsaken til øreverk er mellomørebetennelse.

Andre årsaker kan være infeksjon i selve øregangen eller i det ytre øret, dvs. utenfor trommehinnen.

Mandelbetennelse eller fremmedlegeme i øregangen kan også gi øreverk.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege når barnet har øreverk?

Symptomer

Symptomer på mellomørebetennelse

Akutt mellomørebetennelse er en meget vanlig sykdom hos barn og kommer gjerne i forløpet av en øvre luftveisinfeksjon, som for eksempel forkjølelse med feber.

Forkjølelsen fører til manglende utlufting av mellomøret via øretrompeten pga hovne slimhinner.

Dette fører til undertrykk i mellomøret, som igjen medfører væskedannelse og mulighet for infeksjon i mellomøret.

Infeksjon med pussdannelse gir økt trykk og spreng i mellomøret, dvs. øreverk.

Trommehinnen vil bli betent og fortykket og kan sprekke slik at puss renner ut i øregangen og evt. ut av øret. Smertene vil da ofte avta betydelig. 

Barn under 2 år med mellomørebetennelse vil kunne ha symptomer i form av søvnløshet, irritabilitet og dårlig appetitt i tilslutning til eller rett etter en forkjølelse.

Hjemmetiltak

Tiltak og råd ved vondt i øret hos barn

 • Hvis barnet er over 1 år, men ikke virker alvorlig syk, kan du se an situasjonen i 1 - 2 dager. 

 Gi da lindrende behandling som beskrevet under. De aller fleste mellomørebetennelser går nemlig over av seg selv.

 • La barnet ligge med hodet noe høyere enn vanlig. Dette gir mindre spreng fra øret. 

 • Gi barnet slimhinneavsvellende nesedråper dersom tett nese. Dette vil gjøre det lettere for barnet å puste og å spise. 

 • Smerten i øret kan dempes med smertestillende medisin i form av Acetaminophen eller Ibuprofen. Følg doseangivelsene som står på pakningen. 

 •  Enkelte barn kan ha god smertelindring av enten en varmepakning eller en ispakning lagt forsiktig over øreregionen i ca 20 minutter. 

 •  Sørg for at barnet får en kontrolltime hos lege 2-3 uker etter at barnet hadde ørebetennelse for å sjekke at trommehinnen nå er blek og at det ikke er tilkommet væskedannelse.

 •  Unngå at barnet eksponeres for sigarettrøyk da passiv røyking øker hyppigheten og alvorlighetsgraden av ørebetennelse.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege hvis barnet har vondt i øret

Kontakt lege umiddelbart dersom:

 • Barnet ditt er under 1 år og du tror at det kan ha ørebetennelse. 

 •  Barnet ditt er over 1 år, har øreverk og nedsatt almenntilstand. 

 •  Barnet har kraftige øresmerter som fører til gråt 

 •  Barnet har øreverk kombinert med nakkestivhet 

 •  Barnet har øreverk kombinert med balansevansker og svimmelhet 

 •  Puss eller blod renner ut av øregangen til barnet. Dette kan tyde på at trommehinnen har sprukket, noe som i seg selv ofte fører til betydelig bedring av øreverken. 

 •  Mistanke om fremmedlegeme i øret 

 •  Barnet har øreverk kombinert med hevelse og rødme av huden bak øret 

Bestill time hos lege dersom:

 • Øreverken varer mer enn 1 døgn. 

 •  Barnets tilstand forverres, eventuelt ved oppblussing av smertene etter at sykdommen først syntes å være på retur. Antibiotikabehandling vil da være aktuelt. 

 •  Barnet har fortsatt øresmerter eller feber etter 2 dagers behandling med antibiotika.