Video: Se gutt med vannkopper

Video: Video: Se gutt med vannkopper
Videoen viser barn med vannkopper. Vannkopper er en barnesykdom som gir et karakteristisk utslett bestående av væskefylte små blærer.